Senin, 09 November 2009

Do’a Nabi Yunus as

Do’a Nabi Yunus as ketika dalam perut ikan.
Coba renungkan ucapan Nabi Yunusa as ketika memohon ampun pada Allah saat berada dalam perut ikan, yang di abadikan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Anbya'-Ayat 87:

Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."

Apabila kita menemui kesulitan ataupun dalam keadaan marah hendaklah membaca do’a Nabi Yunus ini agar diberi kemudhaan oleh Allah.

2 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...