Senin, 05 Desember 2011

Makna Tahun Baru Hijriyah

Secarah syariat islam, Islam tidak mengenal adanya perayaan tahun baru islam / perayaan tahun baru hijriyah. Hal ini karena Rasullullah Muhammad tidak pernah merayakan sesuatu di tahun baru hijriyah apalagi perayaan tahun baru masehi. Sejarah penanggalan tahun baru hijriyah muncul pada massa sahabat rasulyakni pada masa Umar bin Khatab dan di penanggalan hijriyah ini tidak ada perayaan apapun pada awal tahun baru islam. Jadi atas dasar apa umat islam melakukan perayaan - perayaan seperti orang kafir walaupun perayaan itu dikemas dengan nama tahun baru islam.

Kita sebagai seorang muslim jangan mengikuti atau meniru pola tingkah orang di luar islam dengan melakukan suatu perayaan terhadap tanggal tertentu. Seharusnya sebagai seorang muslim hendaknya mengambil pelajaran terhadap makna hijrah yang perna dilakukan Rasulullah. Hijrah sebagai bulan untuk perpindahan menuju yang lebih baik. Pergerakan untuk melakukan perubahan & pembaharuan yang lebih baik. Perbaruhan akidah dan akhlaq.

Umat Islam jangan pernah terlena dengan massa lalu dengan nostalgia massa puncak kejayaan islam di zaman kekhalifan bani Abbasiyah. Umat Islam menguasai seluruh aspek di seluruh dunia. Pada saat itu kemajuan iptek dan kemajuan ilmu pengetahuan dikuasai orang Islam. Harusnya umat islam saat ini berfikir dan bertintak dengan pijakkan Bagaimana agar umat Islam tidak terpuruk secara ekonomi & politik.

Makna tahun baru hijriyah harusnya diisi dengan introspeksi terhadap diri sendiri. Memperkuat barisan dengan ukuwah islamiyah tidak mengusung simbol golongan. Dengan bersatunya umat islam akan membentuk suatu kekuatan yang besar yang ditakuti orang kafir.

Makna tahun hijriyah harusnya diisi dengan perbaiki akidah dengan dakwah yang baik & santun. Banyak diantara umat islam tidak mengenal apa yang dimaksud dengan ajaran Islam. Dengan tambahan pengetahuan tentang ajaran Islam diharpkan masyarakat sadar taat beribadah sehingga pertolongan dari Allah akan datang bukannya laknat Allahh yang datang ke negeri ini.

Makna tahun baru hijriyah harusnya diisi dengan  memperbaiki diri dengan ilmu dan ikhtiar untuk hari yg lebih baik. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang baik akan menambah optimal usaha yang dilakukan tiap individu dan kelompok muslim. Tidak perlu menggantungkan usaha orang non-islam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...